Nederlands:

Een kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking van het Nederlandse en het Duitse verpakkingsafvalbeleid
Dit is de samenvatting van een rapport geschreven in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu door 2e jaars studenten Mileuwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in het kader van de cursus Milieu & Beleid in 1998. Het onderzoek duurde een maand en is voornamelijk gedaan aan de hand van intervieuws, literatuur en informatie van Internet.
Het rapport is een vergelijking tussen twee regelingen betreffende de recycling en vermindering van de hoeveelheid geproduceerd verpakkingsafval: het "Grüne Punkt" systeem in Duitsland (Duales System/Verpackungsverordnung) en het Convenant Verpakkingen in Nederland (Convenant I en Convenant II).

Update (2007): Een overzicht van de huidige regelgeving rondom verpakkingsafval is te vinden op de site van VROM: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9173

English:

A qualitative and quantitative comparison of the German and Dutch government policies on packaging waste
This is the summary of a report written by students of Environmental Science at the Free University in Amsterdam, and is the result of one month of research, using mostly information obtained from interviews, literature and the Internet.
The report compares two policies, both of which aim to reduce the amount of packaging material produced and increase recycling of packaging waste: the Dual System (Green Dot/Verpackungsverordnung) in Germany, and the Dutch Packaging Convenant (Convenant I and Convenant II).

Related Links:

  • Duales System Deutschland (DSD)
  • DSD (original pages in German)